Wie zijn wij

Stichting De Arkduif is opgericht op 20 mei 2004 en heeft als doel: Het behoud van de molen “De Arkduif” te Bodegraven, beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en de bijgebouwen, zulks teneinde de molen en bijgebouwen aan de Overtocht in stand te doen houden, een functie te laten vervullen als cultuurhistorisch erfgoed en open te stellen voor het publiek. Deze instandhouding draagt een permanent karakter en geschiedt zonder winstoogmerk.

In 2004 heeft de stichting de molen met bijgebouwen voor 25 jaar van de Gemeente Bodegraven in erfpacht verkregen.

Bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 

Molenaars:

Op molen De Arkduif zijn drie vrijwillige molenaars actief. Zij hebben hun diploma behaald bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars,

Molenaars in opleiding:

Vrijwilligers:

Onderstaande personen zijn vrijwilligers die als gastheer/-vrouw optreden, rondleidingen kunnen verzorgen e.d.

Gemeente Bodegraven:

 

 

 

Afdrukken